ขอเรียนเชิญดาวน์โหลดหนังสือ ๘๔ เรื่องเล่า แรงบันดาลใจจากฟ้าสู่การพัฒนาเทศบาลคาร์บอนต่ำ

คอลัมน์: กิจกรรมหลัก

 

ขอเรียนเชิญดาวน์โหลดหนังสือ ๘๔ เรื่องเล่า แรงบันดาลใจจากฟ้าสู่การพัฒนาเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ๘๔ เรื่องเล่า แรงบันดาลใจจากฟ้า…สู่การพัฒนาเทศบาลคาร์บอนต่ำได้แล้ว คลิ๊กที่นี่