“ปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน” กิจกรรมดีๆจากเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

คอลัมน์: สีสันจากพื้นที่

 

“ปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน” กิจกรรมดีๆจากเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗   นายธีรพล  พนาวัฒนวรกุล  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  และด้วยความร่วมมือของ คณะสงฆ์วัดแก้วประเสริฐ  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  โรงเรียนบ้านถ้ำธง  และประชาชนจากชุมชนบ้านถ้ำธง รวมทั้งสิ้น 250 คน  ได้ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  โดยมีนายนักรบ ณ ถลาง  นายอำเภอปะทิว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน บ้านถ้ำธง หมู่ที่ ๗  ตำบลปากคลอง  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

 

การเริ่มปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เทศบาลตำบลมาบอำมฤตในดำเนินการในพื้นที่นำร่องทั้งหมด 8 ไร่  จากพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการทั้งหมด 58 ไร่  โดยพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็น ต้นถั่วขาวจำนวน 1,000 ต้น  ต้นโพรงจำนวน 1,000 ต้น และต้นโกงกาง 1,000 ต้น  รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น ในพื้นที่  ซึ่งการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนในครั้งนี้ นอกจากเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเทศบาลยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ และเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตอีกด้วย   High quality the best and most fashionable replica watchescartier replica watches online of the replica watches store.

 

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขวาสุด นายธีรพล พนาวัฒนวรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

 

ขณะลงสำรวจพื้นที่ปลูกป่าชายเลน

 

ท่านนายกเทศบาลตรีลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

 

ทีมงานและคณะลงสำรวจ

 

ต้นกล้าที่เพาะไว้สำหรับปลูกป่าชายเลน

 

 

รวมกันเราทำได้