รวมบทความ 17 เทศบาลนำร่อง

คอลัมน์: สีสันจากพื้นที่

 

รวมบทความ 17 เทศบาลนำร่อง

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

ธารี กาเมือง เรียบเรียง

 

เชิญอ่านและดาวน์โหลด บทความจาก 17 เทศบาลนำร่อง เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำในแต่ละยุทธศาสตร์

 

ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองแห่งต้นไม้ 4 เทศบาล

ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองไร้มลพิษ 4 เทศบาล

ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงาน 4 เทศบาล

ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองบริโภคอย่างยั่งยืน 5 เทศบาล

 

หากเทศบาลของท่านอยากนำเสนอบทความผ่านเว็บไซต์ของโครงการ    ส่งเรื่องราวของท่านพร้อมรูปภาพกิจกรรมมายังอีเมลโครงการ  เรายินดีจะนำเสนอเรื่องราวเทศบาลของท่าน ผ่านบนเว็บไซต์ของโครงการเรา

ขอบคุณครับ

ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

High quality the best and most fashionable replica watchescartier replica watches online of the replica watches store.