เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สหภาพยุโรป

คอลัมน์: สีสันจากพื้นที่

 

รวมบทความ 17 เทศบาลนำร่อง

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

ธารี กาเมือง เรียบเรียง

 เชิญอ่านและดาวน์โหลด บทความจาก 17 เทศบาลนำร่อง เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำในแต่ละยุทธศาสตร์


 


ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองแห่งต้นไม้ 4 เทศบาล


ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองไร้มลพิษ 4 เทศบาล


ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงาน 4 เทศบาล


ปฏิบัติการมุ่งสู่เมืองบริโภคอย่างยั่งยืน 5 เทศบาล


 


หากเทศบาลของท่านอยากนำเสนอบทความผ่านเว็บไซต์ของโครงการ    ส่งเรื่องราวของท่านพร้อมรูปภาพกิจกรรมมายังอีเมลโครงการ  เรายินดีจะนำเสนอเรื่องราวเทศบาลของท่าน ผ่านบนเว็บไซต์ของโครงการเรา


ขอบคุณครับ


ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ


High quality the best and most fashionable replica watchescartier replica watches online of the replica watches store.